Багшлахуйн хөгжил

Дээд боловсролын байгууллагад багшийн үндсэн үүрэг нь суралцагчдын танин мэдэхүйн хөгжлийг дэмжих болон мэргэжлийн үндсэн чиг баримжаа олгоход оршдог. Үүнээс гадна багшийн удирдан чиглүүлэх үйл явц нь оюутнуудын олон нийтийн дунд өөрийгөө илэрхийлэх хөгжил, сэтгэл хөдлөлөө гаргах байдал, үр дүнтэйгээр суралцахуйд хөтлөх гэх мэт өөр олон зорилготой байдаг.

Багш нарын мэргэжлийн хөгжил болон багшлахуйн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх үүднээс цахим хичээл болон танхимын хичээл төлөвлөлт, хичээлийн график тодорхойлолт, идэвхтэй сургалтын арга хэрэглэх, оюутнуудыг идэвхжүүлэх талаар мэдээллүүдийг хүргэж байна.

Монгол Улсын Их Сургууль

Багшийн хөгжил, суралцахуйг дэмжих төв

Байршил:

МУИС-ийн номын сангийн 209 тоот, Их сургуулийн гудамж - 1, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар

Утас:

77307730, 75754400 – 1177