Хичээлд саад болдог суралцагчдын асуудлууд

Хичээлд саад болж буй суралцагчдын асуудлуудыг тодорхойлох, боломжит шалтгаанууд дээр анализ хийх, хариу үйлдэл хэрхэн үзүүлэх талаар саналуудыг товч байдлаар нэгтгэн хүргэж байна.

Судалгаанаас үзэхэд:

 • Коллеж болон их сургуулиудад бүдүүлэг, ёс суртахуунгүй үйлдлүүд, аливаа зөрчлүүд маш ихээр гарч байгаа бөгөөд ийм байдал улам даамжирч байна.
 • Багш нар ийм байдлыг тоохгүй байвал аяндаа арилчих байх гэж найдан шууд оролцохоос зайлсхийдэг ба тэдний авсан арга хэмжээг удирдлага дэмжихгүй байх вий гэдэгт санаа зовдог. 
 • Судалгаанаас харахад урьдчилан сэргийлэх болон шууд арга хэмжээ авахыг хослуулах нь зүйтэй байна.

Хичээлд саад болж буй суралцагч ямар зан араншинтай байдаг вэ?

Орчин үед хичээлд саад болж буй суралцагчийн шинж чанар хичээл хаяж гарахаас эхлээд илүү бүдүүлэг шинжүүд болох үл хүндэтгэсэн үг хэллэг, дорд үзсэн, дээрэлхүү зангуудаар түлхүү илэрдэг болсон.

 • Санаандгүй хичээлд саад болох шинж нь хичээлдээ хоцорч ирэх, хичээл дундуур гарч явах, эсвэл хичээл дундуур гар утас, компьютер оролдох зэргээр илэрнэ.
 • Санаатай хичээлд саад болох шинж нь суралцагч хичээл зааж буй багш, туслах багш болон бусдыгаа үл хүндэтгэх, хичээлийн цагийг дэмий үрэх, хичээл болон багшийн талаар сөрөг хандлагыг бий болгох зэргээр илэрнэ.
 • Тухайн суралцагчийн хүмүүжилгүй зан байдал нь сургалтыг тасалдуулдаг бүдүүлэг авир юм.
 • Дээрэлхүү зан нь бусдад бие мах бод болон ам хэлээр дамжуулан хохирол учруулж байдаг.

Суралцагчдыг хичээлд саад болохоос урьдчилан сэргийлэх

Багш хамт олныг бүрдүүлэхдээ анхнаас нь бие биедээ хүндэтгэлтэй хандахыг сануулсанаар хичээл явагдахад үүсэж болох саадаас урьдчилан сэргийлэх боломжтой болдог. Хичээлээ төлөвлөхдөө ашиглаж болох хэд хэдэн судалгаанд үндэслэсэн аргыг доор харуулав:

 • Өөрийн эрх мэдэл болон суралцагчидтай харилцах арга замаа тэнцвэржүүлэх
 • Суралцагчдад анхаарал хандуулдаг гэдгээ илэрхийлэх
 • Үндсэн дүрмээ тодорхой тогтоох
 • Нийтэч, эелдэг зан чанарыг урамшуулах
 • Зөв үлгэр дуурайл үзүүлэх
 • Суралцагчдыг үр дүнтэй илтгэл тавиулах арга замаар хичээлдээ татан оролцуулах

Хичээлд саад болж буй суралцагчидтай харилцах туршлагууд

Дараах хэдэн зүйлсийг харгалзан үзэх нь зүйтэй:

 • Хичээлд саад болж буй асуудлыг хурдан шийдэх
 • Суралцагчдад биеэ хэрхэн зөв авч явах талаар тодорхой, товч зааварчилгаа өгөх
 • Бага түвшний саад болж буй тохиолдлуудыг ч гэсэн баримтжуулах
 • Хэзээ, хэрхэн, хэнээс тусламж авахаа тодорхойлох

Доор дурдсан холбоосоор хандаж 5 түвшний хичээлд саад болж буй зан чанар болон судлаачдын санал болгож буй шийдвэрлэх боломжуудыг харна уу.

Монгол Улсын Их Сургууль

Багшийн хөгжил, суралцахуйг дэмжих төв

Байршил:

МУИС-ийн номын сангийн 209 тоот, Их сургуулийн гудамж - 1, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар

Утас:

77307730, 75754400 – 1177