Заах арга зүй

Заах арга зүй буюу англиар “Pedagogy” нь багшлах ухааныг хүмүүнлэг болон шинжлэх ухааны аль алинаар нь тодорхойлоход ашигладаг үг юм.

Дараах хэсгээс заах арга зүйн үндсэн агуулгууд болон багш нарт зориулсан зөвлөмжүүдийг үзнэ үү.

Монгол Улсын Их Сургууль

Багшийн хөгжил, суралцахуйг дэмжих төв

Байршил:

МУИС-ийн номын сангийн 209 тоот, Их сургуулийн гудамж - 1, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар

Утас:

77307730, 75754400 – 1177