ЗОЧИН БАГШИЙН ХӨТӨЛБӨР  /GUEST LECTURE PROGRAM/

Багш өөрийн лекцийн хичээл дээр тухайн шинжлэх ухааны онол, практикийн мэдлэг, туршлагатай, эрдэмтэн, судлаач, иргэний нийгмийн зүтгэлтнийг урьж лекц уншуулах, ярилцлага зохион байгуулах хэлбэрээр уг хичээлийн агуулга, арга зүйг баяжуулан, суралцахуйн үйл ажиллагааг дэмжих зорилготой.

Зочин багшийн хөтөлбөр нь хичээлийн улирал бүрээр төлөвлөгдөн зохион байгуулагддаг.

Хөтөлбөрт багш нар хэрхэн хамрагдах вэ?

МУИС-ийн багш нар дараах шаардлагын хүрээнд “Лекцийн зочин багш”ийн хөтөлбөрт хүсэлтээ гаргах боломжтой.

Зочин багшид тавигдах шаардлага:

Лекцийн зочин багш нь тухайн /холбогдох/ шинжлэх ухааны чиглэлээр боловсролын эсвэл эрдмийн зэрэгтэй байхыг илүүд үзнэ.

Хичээлийн зочин багшаар уригдан ирэхээс өмнө тухайн хичээлийн хөтөлбөрийн агуулга, суралцахуйн зорилтот үр дүнтэй танилцсан байна.

Тухайн хичээлийн суралцахуйн зорилтот үр дүнгийн хүрээнд суралцагчдад шинэ мэдлэг, мэдээлэл түгээх, зөв хандлага төлөвшүүлэхэд хувь нэмэр оруулах мэдлэг, ур чадвар, туршлагатай байна.

Академик байгууллагын соёл, хэм хэмжээ болон МУИС-ийн дотоод дүрэм, журмын хүрээнд лекц унших/семинар, ярилцлага хөтлөн явуулна.

Монгол Улсын Их Сургууль

Багшийн хөгжил цахим сургалтын төв

Байршил:

МУИС-ийн номын сангийн 209 тоот, Их сургуулийн гудамж - 1, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар

Утас:

77307730, 75754400 – 1177