ШИНЭ БАГШИЙН ЧИГЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТ     /NEW FACULTY ORIENTATION/ 

МУИС-ийн Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төвөөс хичээлийн жилийн улирал бүр зохион байгуулж ирсэн  “Шинэ багшийн  чиглүүлэх сургалт”  /New Faculty Orientation/  нь МУИС-д шинээр ажилд орсон үндсэн багш нарт академик байгууллагын зорилго, онцлог соёл, ёс зүйн хэм хэмжээ, үр дүнд суурилсан боловсролын зарчмуудын талаар танилцуулахын зэрэгцээ харилцан мэдээлэл солилцох, шинэ багш нарт тулгамдаж буй сургалт, судалгааны сорилт, боломжийн талаар санал бодлыг сонсох, тэдний академик хөгжлийг дэмжихэд цаашид хамтран ажиллах боломжийг судлах зорилготой.

Чиглүүлэх сургалтаар дараах  сэдвийн хүрээнд мэдээлэл өгдөг болно.

  • Сургуулийн бүтэц бүрэлдэхүүн /Захиргаа хүний нөөцийн газар/
  • Үр дүнд суурилсан боловсролын зарчмууд /CDIO сургагч багш нар/
  • Хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах   /CDIO сургагч багш нар/
  • МУИС-ийн оюутны мэдээллийн системийн хэрэглээ /МТГазар/

Энэхүү  “Чиглүүлэх” сургалт нь  хичээлийн жилд хоёр удаа буюу улирал бүрийн эхэнд тогтмол зохион байгуулагддаг.

Монгол Улсын Их Сургууль

Багшийн хөгжил цахим сургалтын төв

Байршил:

МУИС-ийн номын сангийн 209 тоот, Их сургуулийн гудамж - 1, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар

Утас:

77307730, 75754400 – 1177