Нэрс        /Сургууль, тэнхим/ Даваа Мягмар Пүрэв Баасан Тайлбар
1 Б.Нямдаваа  /ШУС -Газарзүй/ 09.00 – 12.30 13.30 – 17.30 09.00 – 12.30 13.30 – 17.30 80102243
2 Н.Тунгалаг,  Л.Оюунцэцэг  /БС  НББ/ 09.00 – 12.31 13.30 – 17.31 09.00 – 12.31 13.30 – 17.31
3 09.00 – 12.32 13.30 – 17.32 09.00 – 12.32 13.30 – 17.32
4 09.00 – 12.33 13.30 – 17.33 09.00 – 12.33 13.30 – 17.33
5 09.00 – 12.34 13.30 – 17.34 09.00 – 12.34 13.30 – 17.34
6 09.00 – 12.35 13.30 – 17.35 09.00 – 12.35 13.30 – 17.35
7 09.00 – 12.36 13.30 – 17.36 09.00 – 12.36 13.30 – 17.36
8 09.00 – 12.37 13.30 – 17.37 09.00 – 12.37 13.30 – 17.37
9 09.00 – 12.38 13.30 – 17.38 09.00 – 12.38 13.30 – 17.38
10 09.00 – 12.39 13.30 – 17.39 09.00 – 12.39 13.30 – 17.39
11 09.00 – 12.40 13.30 – 17.40 09.00 – 12.40 13.30 – 17.40
12 09.00 – 12.41 13.30 – 17.41 09.00 – 12.41 13.30 – 17.41
13 09.00 – 12.42 13.30 – 17.42 09.00 – 12.42 13.30 – 17.42
14 09.00 – 12.43 13.30 – 17.43 09.00 – 12.43 13.30 – 17.43
15 09.00 – 12.44 13.30 – 17.44 09.00 – 12.44 13.30 – 17.44
16 09.00 – 12.45 13.30 – 17.45 09.00 – 12.45 13.30 – 17.45
17 09.00 – 12.46 13.30 – 17.46 09.00 – 12.46 13.30 – 17.46
18 09.00 – 12.47 13.30 – 17.47 09.00 – 12.47 13.30 – 17.47
19 09.00 – 12.48 13.30 – 17.48 09.00 – 12.48 13.30 – 17.48
20 09.00 – 12.56 13.30 – 17.56 09.00 – 12.56 13.30 – 17.56

Монгол Улсын Их Сургууль

Багшийн хөгжил, суралцахуйг дэмжих төв

Байршил:

МУИС-ийн номын сангийн 209 тоот, Их сургуулийн гудамж - 1, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар

Утас:

77307730, 75754400 – 1177