МУИС-ийн Багшийн хөгжил, суралцахуйг дэмжих төв Бизнесийн сургуулийн Менежментийн тэнхимтэй хамтран Төслийн менежментсургалтыг хичээлийн жилийн улирал бүр зохион байгуулдаг.

Сургалтад хамрагдсанаар дараах онолын болон практикийн мэдлэг, чадварыг эзэмшинэ. 

  • Төслийн менежментийн удирдлага 
  • Орчин үеийн төслийн менежментийн асуудлууд 
  • Байгууллагын стратегитай уялдуулан төсөл сонголт, шалгаруулалт 
  • Төслийн хугацааны төлөвлөлт 
  • Төслийн эрсдэл, зардлын удирдлага 

Сургагч багш нар 

  1. Д.Энх-Отгон /Менежментийн тэнхимийн эрхлэгч, дэд профессор/ 
  2. Ж.Ариунаа /Менежментийн тэнхимийн багш/ 

Монгол Улсын Их Сургууль

Багшийн хөгжил, суралцахуйг дэмжих төв

Байршил:

МУИС-ийн номын сангийн 209 тоот, Их сургуулийн гудамж - 1, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар

Утас:

77307730, 75754400 – 1177